Searching...
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Công bố mỹ phẩm

Trọng Tín Law cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn quốc làm công bố sản phẩm mỹ phẩm nhanh chóng có được giấy phép và đưa sản phẩm đó ra thị trường để kinh doanh. Để được hỗ trợ tốt nhất, quý khách cần cung cấp đầy đủ các thủ tục, giấy tờ cần thiết để xây dựng hồ sơ.
 
Nếu quý khách làm công bố mỹ phẩm nhập khẩu, quý khách có thể tham khảo tại đây !
Hoặc quý khách tham khảo thông tin mà Trọng Tín Law cung cấp dưới đây.

Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu:

  1. Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010);
  2. Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm;
  3. Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự);
  4. Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;
  5. Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự).
Hãy liên hệ ngay với dịch vụ công bố sản phẩm của Trọng Tín Law để được tư vấn tốt nhất.