Searching...
Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Dịch vụ đăng ký mã vạch

Công ty tư vấn Trọng Tín Law cung cấp dịch vụ đăng ký mã vạch hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhanh chóng để có mã vạch sử dụng, đồng thời sẽ có giấy chứng nhận trong thời gian nhanh nhất.

Những quy định pháp lý khi triển khai đăng ký mã vạch được quy định trong những văn bản pháp lý sau:
Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch", Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc "Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp MSMV” và Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính.
Sau khi nắm các thông tin về quy định trên, doanh nghiệp, thương nhân có thể bắt đầu xây dựng hồ sơ để triển khai đăng ký với cơ quan chức năng. Thông tin thủ tục quý khách có thể tham khảo tại: http://trongtinlaw.com/dang-ky-ma-vach.html

Dịch vụ đăng ký mã vạch tại Trọng Tín Law:

Khi có nhu cầu cần đăng ký mã số mã vạch, quý khách vui lòng liên hệ với Trọng Tín Law đưa ra các yêu cầu về dịch vụ, khi đó Trọng Tín Law sẽ tiến hành tư vấn tới quý khách những nội dung như sau:
+ Trọng Tín Law sẽ tư vấn các thông tin pháp lý có quy định với công việc này;
+ Trọng Tín Law sẽ tư vấn các thông tin thủ tục, hồ sơ đăng ký mã vạch để quý khách nắm rõ và chuẩn bị cho thật tốt;
+ Trọng Tín Law sẽ tư vấn và hướng dẫn chi tiết xây dựng hồ sơ hoặc chúng tôi sẽ tiến hành triển khai xây dựng hồ sơ khi quý khách sử dụng dịch vụ của Trọng Tín Law.
+ Tư vấn và trả lời các nội dung khác mà quý khách gửi tới.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với Trọng Tín Law để được tư vấn tốt nhất.